Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Diertens t.v.v. 30234-247 over het creëren van een gelijk speelveld voor voetbalclubs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

30234-275 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2021, over Sportbeleid

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

30234-264 Ontwikkelingen in de sport van het afgelopen half jaar en contouren van de toekomst van de sport in Nederland

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

30234-256 Voortgang sport 2020

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Sportbeleid (30 234, nr. 244)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Sportbeleid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41