Motie : Motie van de leden Dik-Faber en Ellemeet over verankeren van de zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden op instellingsniveau

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29282-414 Opvolging CNO-advies 'Niets over ons, zonder ons' en andere trajecten betreffende de individuele beroepsuitoefening

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

29282-411 Breed pakket voor werken in de zorg

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29282-410 Advies van de Chief Nursing Officer inzake de zeggenschap en positionering van verpleegkundigen en verzorgenden

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

25295-503 Reactie op verzoek commissie over lonen in de zorgsector

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Cure (Voortzetting van notaoverleg 29 juni 2020)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de waardering van zorgmedewerkers

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30