Statenpassage

Motie : Motie van het lid Jetten c.s. over een meldplicht voor racistische of discriminerende verzoeken op de arbeidsmarkt en de woningmarkt

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Rob Jetten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jesse Klaver, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-989 Voortgang aanpak woondiscriminatie

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

35673-8 Behandeling wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie en onderzoek anoniem solliciteren

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

27926-358 Actualiteit in huurbeleid

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-743 Discriminatie op de woningmarkt; uitkomsten onderzoek en vervolg

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29544-1033 Voortgang wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie en meldcode discriminerende verzoeken aan intermediairs

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

27926-331 Excessen op de huurwoningmarkt

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29544-1018 Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over institutioneel racisme in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30