Motie : Motie van de leden Jetten en Van Ojik over voortzetting van de artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Rob Jetten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2426 Overzicht EU-rechtsstaatinstrumentarium

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

21501-02-2321 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 april 2021, over Raad Algemene Zaken dd 20 april 2021

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Brief regering

21501-02-2317 Geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een algemeen overleg

21501-02-2240 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 november 2020, over Raad Algemene Zaken d.d. 10 november 2020

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-20-1622 Appreciatie onderhandelingsresultaat van Raad en Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2226 Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 10 november 2020

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-637 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 8-9 oktober 2020

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-07-1720 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020 (Kamerstuk 21501-07-1719)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Brief regering

21501-20-1609 Appreciatie compromisvoorstel MFK-rechtsstaatverordening

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2203 Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 22 september 2020 (Kamerstuk 21501-02-2195)

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-20-1575 Verslag buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-628 Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 6-7 juli 2020 per videoconferentie en het verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2020

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

21501-02-2188 Verslag van de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-20-1574 Kabinetsappreciatie onderhandelingsdocument over het Meerjarig Financieel Kader 2021-27 en de COVID-19 herstelstrategie d.d 10 juli 2020

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Staat van de Europese Unie 2020

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Raad Algemene Zaken dd 22 september 2020 (wordt omgezet in een SO)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Algemene Zaken d.d. 22 september 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (1e termijn)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:16

Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020 (minus Brexit)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Raad Algemene Zaken van 1 en 8 december 2020

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20