Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie het lid Sienot c.s. over geen nieuwe subsidiebeschikkingen voor verbranding van houtachtige biomassa t.v.v. 32813-510

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1039 Beleidsinzet biogrondstoffen

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

31239-342 Openstelling SDE++ 2022

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

31239-336 Houtige biomassa in de SDE++

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-723 Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (Kamerstuk 30175-372)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32813-682 Verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

32813-651 PBL-advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32813-641 Verslag van een schriftelijk overleg over het duurzaamheidskader biogrondstoffen (Kamerstuk 32813-617)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het duurzaamheidskader biogrondstoffen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een notaoverleg

32813-611 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 oktober 2020, over Klimaat en energie

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-617 Duurzaamheidskader biogrondstoffen

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32813-554 SER-advies duurzaamheidskader biomassa en reactie motie Sienot c.s.

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

SDE++

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55