Motie : Motie van de leden Paternotte en Stoffer over een CO2-emissieplafond voor de gehele Nederlandse commerciële luchtvaart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31936-1047 Principebesluit CO2-plafond luchtvaart

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-889 Voortgang CO2-plafond internationale luchtvaart

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-825 CO2-plafond internationale luchtvaart

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Definitieve Luchtvaartnota

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-820 Definitieve Luchtvaartnota

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-818 Reactie op verzoek commissie over de motie van de leden Paternotte en Stoffer over een CO2-emissieplafond voor de gehele Nederlandse commerciële luchtvaart

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Verduurzaming luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:16

Verduurzaming Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00