Motie : Motie van de leden Agnes Mulder en Harbers over aanpassing van de Kernenergiewet voor levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32645-100 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 oktober 2022, over Kernenergie

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32645-98 Informatie over acties die zijn ingezet om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

32645-96 Rapport KPMG inzake Marktconsultatie kernenergie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek stand van zaken uitvoering motie Yesilgöz-Zegerius/Agnes Mulder over onderzoek rol kernenergie in energiemix (35167-15)

Indiener D.S. Nava, griffier

Brief regering

32645-92 Levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele na 2033

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35