Motie : Motie van het lid Van den Berg c.s. over voorbereiden op terugkeer naar het "gewone leven" dan wel op een mogelijk tweede golf

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Geert Wilders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-771 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-508 Lessons Learned Covid-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-507 Uitvoering van de motie van het lid Van den Berg c.s. over voorbereiden op terugkeer naar het "gewone leven" dan wel op een mogelijk tweede golf (Kamerstuk 25295-395)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-463 COVID-19: Deskundigen traject Lessons Learned

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-462 Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 6 'Versoepeling maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid' (Kamerstuk 25295-351)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-428 COVID-19 Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-422 COVID-19: Lessons learned

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:04

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

omgezet naar een plenair debat)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Debat over de aanpak van de coronacrisis

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

EU-Gezondheidsraad d.d. 2 december 2020

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04