Motie : Motie van het lid Özütok c.s. over het aansporen van de regeringscommissaris om een route-tijdtabel op te stellen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  N. Özütok, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Bosman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

35422-21 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de streefdatum teruggave budgetrecht eilandsraad Sint Eustatius (Kamerstuk 35422-18)

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-IV-67 9de Voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-IV-34 Achtste voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een commissiedebat

35422-14 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2021, over Sint Eustatius

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

35570-IV-42 Zevende voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35422-12 Stand van zaken uitvoering motie Özütok c.s. over de route-tijdtabel (Kamerstuk 35422-8)

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35570-IV-25 Zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35422-11 Tussentijdse rapportage in verband met verkiezingen Sint Eustatius

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering Groslijst controversieel verklaren (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Sint Eustatius

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Verzamel-commissiedebat BES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25