Motie : Motie van de leden Palland en Tielen over aanscherpen van de registratieplicht van buitenlandse werknemers in de BRP

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Judith Tielen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29861-55 Kabinetsreactie tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-31-580 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en consultatie EGF

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-31-571 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 17 juli 2020

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29861-52 Kabinetsreactie aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de vicepresident Raad van State

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief commissie

Aan het Presidium - Voorlichtingsvraag Raad van State vrij verkeer van personen en diensten

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief Presidium

35359-22 Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad van State inzake het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmigratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35