Motie : Motie van het lid Van Raan over harde voorwaarden over onder meer personeels- en klimaatbeleid bij steun aan grote bedrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-803 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Energieraad (videoconference) op 28 april 2020

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Energieraad (formeel) op 15 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45