Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over advies van een wetenschappelijk panel over mijnbouw en de Waddenzee (t.v.v. 33529-735)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29684-218 Gas- en zoutwinning Waddenzee: evaluatie hand aan de kraan-principe en actualisatie relatieve zeespiegelstijgingsscenario’s

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

29684-216 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. mijnbouw/Groningen (Kamerstuk 29684-213)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. mijnbouw/Groningen

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

29684-213 Diverse ontwikkelingen rond de mijnbouw in het Waddengebied

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

29684-208 Adviescollege 'hand aan de kraan'-principe Waddenzee

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

33529-801 Stand van zaken wetsvoorstel Versterken Groningen en overzicht openstaande moties

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32849-205 Stand van zaken zoutwinning

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

33529-745 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de resultaten risicoanalyse 2020-2021 (Kamerstuk 33529-740)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

33529-744 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. immateriële schade Groningen

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

29684-204 Gaswinning in de Waddenzee met 'hand aan de kraan'

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Mijnbouw/Groningen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35