Motie : Motie van het lid Veldman c.s. over de procedures voor klinische onderzoeken met spoed versnellen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H.S. Veldman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Rob Jetten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Geert Wilders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Thierry Baudet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

27428-373 Verslag van een schriftelijk overleg over Biotechnologie en Tuinbouw

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

25295-200 COVID-19 - Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

27428-367 Spoedregeling klinische proeven ter bestrijding van COVID-19

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

VSO Biotechnologie en Tuinbouw (27428, nr. 373)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15