Motie : Motie van de leden Westerveld en Kwint over geen reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31293-690 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-686 Voortgang moties aanvullend onderwijs

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-660 Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

36200-VIII-196 Planningsoverzicht OCW 2023

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-633 Uitvoering moties aangaande aanvullend onderwijs

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-610 Reactie op het rapport van de Onderwijsraad "Publiek karakter voorop"

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-598 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

31293-573 Uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor met name het primair en voortgezet onderwijs en informatie over de ontwikkelingen op een aantal thema’s

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag van een schriftelijk overleg

35300-VIII-185 Verslag van een schriftelijk overleg over het sponsorconvenant 2020-2022

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

VSO Sponsorconvenant 2020-2022 (35300-VIII-185)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Onderwijsraad m.b.t. advies 'Publiek karakter voorop'

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00