Motie : Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35570-IX-45 Fiscale moties en toezeggingen 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-800 Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een overzicht van alle wetten waaraan de Belastingdienst zich de afgelopen zeven jaar niet gehouden heeft (Kamerstuk 31066-780)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35510-4 Reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Brief regering

35572-9 Behandeling pakket Belastingplan 2021 en Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-694 Verslag van een schriftelijk overleg over kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen 2020 (Kamerstuk 35300-IX-20)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek inzake schriftelijk overleg over de bpm

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

35300-IX-20 Fiscale moties en toezeggingen 2020

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2) (Kamerstuk 31066-624)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-635 Wetsvoorstel Wet Hardheidsaanpassing Awir

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35302-78 Geactualiseerd overzicht maatregelen pakket Belastingplan 2021 en fiscale wetsvoorstellen 2020

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-629 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek inzake selectieregels en risicomodellen Belastingdienst

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-624 Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-630 Voortgang van de hersteloperatie Toeslagen

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-621 Overzicht wetgeving Toeslagen

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-613 Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake behandeling Belastingplan 2021

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-607 Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35300-IX-16 Reactie op verzoek commissie over de behandeling van het Belastingplan 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20