Statenpassage

Motie : Motie van het lid Laçin over evalueren van de loodsplicht nieuwe stijl na één jaar

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Laçin, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31409-377 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 december 2022, over Maritiem

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31409-372 Verzamelbrief commissiedebat Maritieme Zaken 8 december 2022

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35248-11 Evaluatie nieuwe loodsplichtregelgeving

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Maritiem

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30
Naar boven