Motie (gewijzigd/nader)
Mijnbouw

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over een geactualiseerd zeespiegelstijgingsscenario over de Waddenzee (t.v.v. 32849-198)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FvD 2
Van Haga 1