Motie

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over modernisering van de Nederlandse en Europese mededingingsregels

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-04-2020
35134-13Voortgang modernisering van het mededingingsinstrumentarium in relatie tot digitalisering en online platforms