Statenpassage

Motie : Motie van het lid Ronnes over integrale visies op grondwaterbeheer onder regie van de provincies

Download

Indieners

  • Indiener
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-503 Invulling van een aantal moties en toezeggingen met betrekking tot het Algemeen Overleg Water van 22 juni 2020

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864, nr. 22)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45