Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de leeftijdsgrens van beroemdheden in reclame voor kansspelen op ten minste 25 jaar stellen

Download

Indieners

 • Indiener
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Madeleine van Toorenburg, Kamerlid CDA
 • Medeindiener
  Michiel van Nispen, Kamerlid SP
 • Medeindiener
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 79
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33996-90 Overzicht moties en toezeggingen i.v.m. inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

24557-177 Reactie op de motie van het lid Rudmer Heerema over alleen een verbod op reclame door beroepssporters bij risicovolle kansspelen (Kamerstuk 30234-267)

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

24557-174 Reactie op verzoek commissie op position paper NOC*NSF inzake KoA

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een schriftelijk overleg

33996-77 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand)

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

24557-168 Reactie op de aangenomen moties ingediend tijdens het VAO Kansspelen van 11 december 2019

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Einde vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:34

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Kansspelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15