Motie

Motie van de leden Rog en Rudmer Heerema over de toegankelijkheid van profielscholen voor leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen

Download Download

Indieners