Motie

Motie van de leden Van Ojik en Asscher over het waarborgen van de vrijheid van artistieke expressie

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.