Motie

Motie van de leden Leijten en Beckerman over zich ervoor inzetten dat de 100 miljard geen subsidiepot voor oude, vervuilende energie wordt

Download Download

Indieners