Motie

Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor structurele extra middelen voor natuurherstel en -beheer

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
FvD 2
Van Haga 1