Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Gewijzigde motie van het lid Krol over onderzoek naar de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer (t.v.v. 35300-VII, nr. 32)

Download Download

Ondertekenaars