Motie

Motie van de leden Alkaya en Leijten over kinderopvangtoeslag voor iedereen die op basis van een medische indicatie in de dagbesteding zit

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

14-11-2019
35302-66Overzicht amendementen en moties pakket Belastingplan 2020