Motie

Motie van het lid Van Meenen over brede scholen ruimte bieden om peuter/kleutergroepen te vormen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-05-2020
27020-108Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectie onderzoek LEA