Motie

Motie van het lid Westerveld c.s. over vervolgstappen om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten

Download Download

Indieners