Motie : Motie van het lid Westerveld c.s. over vervolgstappen om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten

Download

Indieners

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30
Naar boven