Motie

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een verplicht integriteitsonderzoek voor kandidaat-bestuurders

Download Download

Indieners