Motie

Motie van de leden Ziengs en Von Martels over een tijdelijke, werkbare en veilige norm voor PFAS

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-10-2019
35300-XII-57Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ziengs c.s. over een taskforce voor de PFAS-problematiek