Motie (gewijzigd/nader)
China

Gewijzigde motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie (t.v.v. 35207-16)

Download Download

Ondertekenaars