Motie (gewijzigd/nader)
China

Gewijzigde motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie (t.v.v. 35207-16)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.