Motie

Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het effect van de payrollbepalingen op de doelgroep 'banenafspraak en beschut werk'

Download Download

Indieners