Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over de nabetalingen van het kindgebonden budget (t.v.v. 35010-20)

Download Download

Ondertekenaars