Motie (gewijzigd/nader)
Mensenrechten in het buitenlands beleid

Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. over ondersteuning van projecten ter bevordering van de vrijheid van religie en levensovertuiging in het Midden-Oosten (t.v.v. 32735-257)

Download Download

Ondertekenaars