Motie : Motie van het lid Van Meenen c.s. over afzien van de ontwikkeling van een afzonderlijke schuldverklaring

Download

Indieners

 • Indiener
  P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Judith Tielen, Kamerlid VVD
 • Medeindiener
  H. van der Molen, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24724-208 Meer maatwerk in de uitvoering van studiefinanciering

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32545-134 Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2021

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:15

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

DUO en Hoger onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00