Motie

Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven

Download Download

Indieners