Motie (gewijzigd/nader)
Primair Onderwijs

Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden (t.v.v. 31293-466)

Download Download

Ondertekenaars