Motie

Motie van de leden Van Nispen en Van Raak over aspirant-agenten anders meetellen in de politiesterkte

Download Download

Indieners