Motie

Motie van het lid Nijboer c.s. over opbrengsten van de maatregelen ten goede laten komen aan ons allemaal

Download Download

Indieners