Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over strafbaarstelling van ontsnapping

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35122-37 Stand van zaken moties over wet straffen en beschermen

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

29279-546 Beleidsreactie WODC-onderzoek onttrekking aan justitieel toezicht en vrijheidsbeneming

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Debat over misbruik van het elektronisch toezicht

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gevangeniswezen/tbs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45