Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Drost over een individuele toetsing voor personen die worden teruggestuurd naar Venezuela (t.v.v. 29653-52)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    N. Drost, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 97
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

36410-IV-16 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International (Kamerstuk 36200-IV-76)

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Brief regering

29653-58 Respons op ondersteuningsverzoeken Aruba en Curaçao

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30