Motie

Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit

Download Download

Indieners