Motie

Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

10-07-2019
27863-83Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2018