Motie

Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-04-2020
27863-85Aliasgebruik om overstappen in Nederland te vereenvoudigen

10-07-2019
27863-83Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2018