Motie

Motie van de leden Sjoerdsma en Weverling over het aanscherpen van de veiligheidseisen bij een kritische infrastructuur zoals 5G

Download Download

Indieners