Motie

Motie van het lid Sjoerdsma over alternatieven voor verplaatsing van het satellietgrondstation in Burum

Download Download

Indieners