Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over bekostiging van onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking (t.v.v. 31497-297)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Rudmer Heerema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Paul van Meenen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 33
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 5
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31497-359 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 februari 2020, over Onderwijs en Zorg

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31497-344 Toelaatbaarheid voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Toelaatbaarheidsverklaring voor gehele schoolperiode voor EMB-leerlingen

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief regering

31497-334 Voortgang onderwijs-zorg

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Onderwijs en Zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20
Naar boven