Motie

Motie van het lid Bosman c.s. over discriminatie van bedrijven die betrokken zijn bij defensiegerelateerde projecten

Download Download

Indieners