Motie : Motie van het lid Bruins Slot c.s. over accommoderen van de ontwikkeling van onderzeeboten binnen de gouden driehoek

Download

Indieners

 • Indiener
  H.G.J. Bruins Slot, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Mustafa Amhaouch, Kamerlid CDA
 • Medeindiener
  M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  A. Bosman, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 114
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
FVD 2
Tegen
SP 14
GroenLinks 14
PvdD 5
DENK 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-X-17 Verslag van een schriftelijk overleg over Personeel/Materieel Defensie

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

34225-32 Lijst van vragen en antwoorden over de basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit (Kamerstuk 34225-31)

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

34225-25 Lijst van vragen en antwoorden over de onderzoeksfase Vervanging Onderzeeboten

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - aanbieding feitelijke vragen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de onderzoeksfase Vervanging Onderzeeboten (Kamerstuk 34225-24)

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - verzoek om deelname technische briefing

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

34225-24 Onderzoeksfase Vervanging Onderzeeboten

Indiener B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Activiteiten

Defensie Industrie Strategie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Vervanging onderzeebootcapaciteit

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:00

Vervanging onderzeebootcapaciteit

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Materieel Defensie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Second opinion vervanging onderzeeboten met de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Personeel/Materieel Defensie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (Thorbeckezaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04
Naar boven