Motie : Motie van het lid Van Meenen over de toereikendheid van het macrobudget

Download

Indieners

  • Indiener
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek (31288-672)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10