Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Gerven over supermarkten oproepen om te stoppen met de verkoop van tabak

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32011-79 Verminderen van het aantal verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

32793-503 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50