Motie : Motie van het lid Bergkamp c.s. over het wegnemen van de knelpunten in de regeling voor meerouderschap

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. van Gent, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33836-85 Stand van zaken plan en planning uitwerking meerouderschap en -gezag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een commissiedebat

31265-95 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over Adoptie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

34477-78 Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoeken inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op motie over de verjaringstermijn in adoptiezaken afschaffen

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

31265-75 Verslag van een schriftelijk overleg over ouderschap en adoptie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

33836-58 Analyse invoering meerouderschap

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Ouderschap en adoptie (Kamerstuk 31265-72)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31265-72 Ouderschap en adoptie

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

VAO Herijking Ouderschap (AO d.d. 14/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Adoptie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Adoptie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30